Contingo personeelsmanagement

Contingo personeelsmanagement

In organisaties maken mensen het verschil. Het verschil tussen gemiddeld en succesvol zijn. Het volop benutten van de capaciteiten van uw medewerkers is de sleutel tot het succes van de organisatie.

Met een eigentijds personeelsmanagement creëert u een klimaat waarin uw medewerkers het verschil maken. Duurzame inzetbaarheid en continuïteit zijn daarbij de sleutelbegrippen.

Contingo ondersteunt organisaties bij zowel de vormgeving van personeelsmanagement als bij de uitvoering daarvan.

Contact

Contingo personeelsmanagement

Flexibel en breed inzetbaar

Contingo is flexibel inzetbaar, afgestemd op uw wensen en omstandigheden. U kunt Contingo inzetten als tijdelijke aanvulling op uw HRM-afdeling, voor de uitvoering van een project. Ook kunt u Contingo voor langere tijd inzetten voor alle bij u voorkomende HRM-werkzaamheden.

Contingo is inzetbaar op alle terreinen van personeelsmanagement. De dienstverlening omvat zowel de beleidsvoorbereiding als de uitvoerende werkzaamheden. Kortom: Contingo is deskundig, breed inzetbaar en flexibel en levert altijd een bijdrage aan de verbetering van uw resultaten.

Contingo en Grafimedia

Vanwege de ruime ervaring in deze sector, richt Contingo haar focus op het aanbieden van personeelsmanagement aan (Grafi)Media bedrijven. Contingo weet wat er in deze bedrijfstak speelt en is zo een gedegen gesprekspartner voor directies. De bekendheid met bedrijfstakregelingen, met arbeidsvoorwaardelijke regelingen en met de functies die in deze bedrijfstak voorkomen, verhogen de effectiviteit en staan borg voor deskundige adviezen.

Voor deze bedrijven, die zo sterk in ontwikkeling zijn en die hun plaats gaan krijgen in de Creatieve sector, levert Contingo een bijdrage aan verandering en innovatie. Het inslaan van nieuwe wegen is aan de orde van de dag en het gevolg daarvan is het aanpassen van de organisatie aan de veranderende omstandigheden. Dat betekent optimaliseren, reorganiseren, samenvoegen, herinrichten.

Duurzaamheid en continuïteit

Duurzame inzetbaarheid zal de komende jaren als dominant thema de arbeidsverhoudingen in Nederland bepalen. De teruglopende beroepsbevolking, vergrijzing & ontgroening, de noodzaak om langer te werken, brengen met zich mee dat medewerkers zich blijvend moeten ontwikkelen om duurzaam inzetbaar te zijn. Werkgevers hebben een belangrijke verantwoordelijkheid om die duurzame inzetbaarheid mogelijk te maken. Dat zal vooral tot uiting komen bij de vormgeving en de uitvoering van het personeelsmanagement.

Bij personeelsmanagement gaat het veelal over het vormgeven van veranderingen. Het is de uitdaging om dat te doen op een wijze waarbij duurzaamheid wordt gecreëerd en waarbij continuïteit ontstaat, voor zowel de organisatie als voor de medewerkers.

En dat is het argument om voor Contingo te kiezen: Contingo staat voor continuïteit en duurzaamheid.

Contact

E-mail: wim.buis@contingo.nl

Telefoon: (06) 13 944 023

Postadres: Wassenaarsestraat 18, 2201RD Noordwijk

Inschrijving Kamer van Koophandel:

KvK Rijnland 28114802

BTW NL001306109B37