Contingo is flexibel inzetbaar, afgestemd op uw wensen en omstandigheden. U kunt Contingo inzetten als tijdelijke aanvulling op uw P&O-afdeling, voor de uitvoering van een project. Ook kunt u Contingo voor langere tijd inzetten voor alle bij u voorkomende P&O-werkzaamheden. Contingo wordt zo uw externe P&O-afdeling en levert maatwerk wanneer u dat wenst.

 

Contingo is inzetbaar op alle terreinen van personeelsmanagement:

o Instroom (Werving & Selectie)

o Doorstroom (Arbeidsvoorwaarden & Ontwikkeling, Veiligheid & Arbo)

o Uitstroom (Disfunctioneren & Vermindering)

 

De dienstverlening omvat zowel de beleidsvoorbereiding als de uitvoerende P&O-werkzaamheden. Zo kan Contingo voor u een personeels- en opleidingsplan schrijven en daaruit voortvloeiend ondersteuning bieden bij de werving en selectie van nieuw aan te trekken medewerkers. Ook kunt u Contingo inzetten voor het opstellen van een reorganisatieplan en vervolgens voor het toepassen van de ontslagregels, het aanvragen van ontslagvergunningen, het toepassen van een sociaal plan en het begeleiden van medewerkers naar een outplacementtraject.


Kortom: Contingo is deskundig, breed inzetbaar en flexibel en levert altijd een bijdrage aan de verbetering van uw resultaten.