Vanwege de ruime ervaring in deze sector, richt Contingo haar focus op het aanbieden van personeelsmanagement aan (Grafi)Media bedrijven. Contingo weet wat er in deze bedrijfstak speelt en is zo een gedegen gesprekspartner voor directies. De bekendheid met bedrijfstakregelingen, met arbeidsvoorwaardelijke regelingen en met de functies die in deze bedrijfstak voorkomen, verhogen de effectiviteit en staan borg voor deskundige adviezen.


Voor deze bedrijven, die zo sterk in ontwikkeling zijn en die hun plaats gaan krijgen in de Creatieve sector, levert Contingo een bijdrage aan verandering en innovatie. Het inslaan van nieuwe wegen is aan de orde van de dag en het gevolg daarvan is het aanpassen van de organisatie aan de veranderende omstandigheden. Dat betekent optimaliseren, reorganiseren, samenvoegen, herinrichten.