Duurzame inzetbaarheid zal de komende jaren als dominant thema de arbeidsverhoudingen in Nederland bepalen. De teruglopende beroepsbevolking, vergrijzing & ontgroening, de noodzaak om langer te werken, brengen met zich mee dat medewerkers zich blijvend moeten ontwikkelen om duurzaam inzetbaar te zijn. Werkgevers hebben een belangrijke verantwoordelijkheid om die duurzame inzetbaarheid mogelijk te maken. Dat zal vooral tot uiting komen bij de vormgeving en de uitvoering van het personeelsmanagement.

 

Een zorgvuldige werving & selectie procedure zal er voor zorgen dat de juiste m/v op de juiste plaats terecht komt. Passende aandacht, in de vorm van ontwikkelgesprekken en scholing, zal er toe leiden dat de medewerker zich ontwikkelt in lijn met zijn capaciteiten en in lijn met de richting waarin het bedrijf zich beweegt.

 

Ook bij het gedwongen afscheid nemen van medewerkers blijft de aandacht gericht op het bieden van faciliteiten die moeten leiden tot duurzame inzetbaarheid, zij het bij een andere werkgever.

 

Bij personeelsmanagement gaat het veelal over het vormgeven van veranderingen. Het is de uitdaging om dat te doen op een wijze waarbij duurzaamheid wordt gecreëerd en waarbij continuïteit ontstaat, voor zowel de organisatie als voor de medewerkers.

 

En dat is het argument om voor Contingo te kiezen: Contingo staat voor continuïteit en duurzaamheid.